• Arexim-Audit-eficienta-profit

  Eficiență și profit

 • Arexim-Audit-obiectivitatea-independenta

  Obiectivitate și independență

 • Arexim-Audit-viziune-succes

  Viziune și succes

 • Arexim-Audit-traditie-experienta

  Tradiție și experiență

 • Arexim-Audit-hotarare-dinamism

  Hotărâre și dinamism

 • Arexim-Audit-comportament-profesional

  Comportament profesional

 • a_handshake

  Responsabilitate și încredere

S.C. AREXIM AUDIT S.R.L. este o societate cu răspundere limitată creată în anul 1994  sub denumirea de AREXIM DOCUMENT. Până în anul 2000 a fost autorizată de XEROX  în cadrul grupului AREXIM S.A. Din anul 2001 a fost transformată într-o societate de contabilitate, gestiune, consultanţă fiscală, audit financiar şi retratări de conturi după Standardele Internaţionale. La nivelul societăţii este implementat sistemul de management al calităţii ISO 9001:2008.

De-a lungul existenţei sale de mai bine de 18 ani, obiectivul societăţii a fost şi a rămas acelaşi de la înfiinţare, de a asigura servicii de înaltă calitate în conformitate cu standardele internaţionale, cu cerinţele legale şi reglementările aplicabile. Suntem convinşi că putem prospera şi evolua doar prin calitatea serviciilor prestate, responsabilitate şi expertiză acumulată prin studii şi experienţă. Tocmai de aceea societatea a procedat la adoptarea unei concepţii de asigurare a calităţii serviciilor executate, cu centru de greutate asupra promovării profesionalismului, eficienţei şi exigenţei, într-un cadru legislativ care impune o adaptabilitate şi o mobilitate crescută a personalului propriu. Compania a făcut din educaţia profesională o prioritate pentru aplicarea în mod constructiv a standardelor internaţionale de contabilitate şi audit financiar, cu scopul creşterii încrederii partenerilor, a investitorilor interni şi  internaţionali în informaţiile contabile şi de fiscalitate.

 

S.C. AREXIM AUDIT S.R.L. este membră a următoarelor organisme profesionale şi organizaţii:

 • Camera Auditorilor Financiari din România
 • Corpul Experţilor Contabili şi a Contabililor Autorizaţi din România
 • Camera Consultanţilor Fiscali
 • Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România
 • Pactul Regional pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială Bucureşti – Ilfov.