Istoric

S.C. AREXIM AUDIT S.R.L. este o societate cu răspundere limitată creată în anul 1994 sub denumirea de AREXIM DOCUMENT. Până în anul 2000 a fost autorizată de XEROX în cadrul grupului AREXIM S.A. Din anul 2001 a fost transformată într-o societate de audit financiar, contabilitate, consultanţă fiscală şi managerială.

 

Misiune

Încă de la înfiinţarea sa, acum mai bine de 18 ani, principalul obiectiv al Arexim Audit este de a asigura mediului de afaceri din România servicii de înaltă calitate, în conformitate cu standardele internaţionale, cu cerinţele legale şi exigenţele partenerilor. Suntem convinşi că putem prospera şi evolua doar prin calitatea serviciilor prestate, responsabilitate şi expertiză acumulată prin studii şi experienţă.

Valori

 • Mai presus de toate acţionăm cu integritate şi obiectivitate pentru a promova şi menţine cele mai înalte standarde profesionale.
 • Scopul nostru este de a oferi valoare adaugata clienţilor prin calitatea serviciilor şi eficienta în furnizarea acestora.
 • Succesul nostru depinde de succesul clienţilor noştri. De aceea o relatie deschisa si parteneriatul sunt două dintre valorile noastre esenţiale.

Servicii

Prin serviciile furnizate, susţinem interesele clienţilor noştri, în adoptarea unor politici de eficientizare a utilizării resurselor, atragerea de investiţii şi accesarea de finanţări în vederea dezvoltării capitalului economic, social şi uman. Arexim Audit oferă începând cu anul 2001 servicii de audit financiar, contabilitate şi expertiză contabilă, consultanţă fiscală, consultanţă financiară şi în afaceri. Începând cu 2008, societatea oferă servicii de consultanţă în accesarea finanţărilor din fondurile structurale şi de coeziune, precum şi asistenţă în domeniul gestionării proiectelor cu finanţare nerambursabilă. Oferim suport firmelor şi organizaţiilor în vederea respectării cerinţelor de conformitate cu reglementările în vigoare şi le ajutăm să se dezvolte, adăugând valoare afacerii partenerilor.

 

Managementul calitatii

Societatea a procedat la adoptarea unor norme de asigurare a calităţii serviciilor executate, cu centru de greutate asupra promovării profesionalismului, eficienţei şi exigenţei, într-un cadru legislativ care impune o adaptabilitate şi o mobilitate crescută.

Compania a făcut din educaţia profesională o prioritate pentru aplicarea într-un mod riguros a standardelor internaţionale de contabilitate şi audit financiar, cu scopul creşterii încrederii partenerilor, a investitorilor interni şi internaţionali în informaţiile contabile şi de fiscalitate.

Standarde:

 • ISQC1 – Organizarea sistemelor de control al calităţii în conformitate cu Standardul Internaţional privind Controlul Calităţii;
 • EN ISO 9001:2008 – Certificarea sistemului de management al calităţii.

Organisme profesionale si organizatii 

 • Camera Auditorilor Financiari din România;
 • Corpul Experţilor Contabili şi a Contabililor Autorizaţi din România;
 • Camera Consultanţilor Fiscali;
 • Comitetul Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali;
 • Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România;
 • Pactul Regional pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială Bucureşti – Ilfov (membru fondator);
 • Societate de audit autorizată de Federaţia Română de Fotbal.